პროგნოზები

ფინანსური ბაზრის პროგნოზები ავტორისა და პარტნიორებისგან

ვაჭრობა არის ბიზნესი

მე ვიტყვი, რომ მე თვითონ ვიყიდე და გავყიდე. თუმცა, გახსოვდეთ, რომ თქვენი ყველა ტრანზაქცია ღრმად უნდა იყოს განხილული და იდეები მხოლოდ იდეებად უნდა განიხილებოდეს.

გამოწერისას ხელმისაწვდომი გახდება ყველა სპეკულაციური პროგნოზი და იდეა, ისევე როგორც პირველი კურსი

ჩემი სასწავლო პროგრამა

კომუნიკაციის ადგილი იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც უკვე აქვთ კაპიტალი და რომელთაც სურთ მისი შენარჩუნება და გაზრდა ამ რთულ დროს.

თქვენთან ინდივიდუალურად შეხებით, ჩვენ ვმუშაობთ თქვენს პორტფელთან ერთად, გაგიზიარებთ გამოცდილებას და კონტაქტებს თქვენთვის და თქვენი ბიზნესისთვის.

გამოწერისას, ცვლილებების ეპოქის ყველა რესურსი ხელმისაწვდომი გახდება

https://boosty.to/eraperemen/purchase/689327?ssource=DIRECT&share=subscription_link