ყველაფერი უფრო მარტივია, ვიდრე ჩანს: არარეზიდენტები გამოვიდნენ OFZ-ებიდან, მაგრამ ნავთობის დროებითი ზრდის გავლენის ქვეშ, ისინი გადავიდნენ აქციებზე (ნავთობის პროგნოზი ხაზგასმულია ყვითლად). შედეგად, ნავთობის დაღმავალი მოძრაობა გამოიწვევს აქციებიდან გამოსვლის ჯაჭვის მექანიზმს და დააჩქარებს გასვლას OFZ-დან.

გახსოვდეთ, რომ ვიდეოებში მხოლოდ ანალიტიკის შედეგებს ვაქვეყნებ და არასდროს ვაწუხებ საზოგადოებას რთული დასაბუთებით, ეს მხოლოდ უარს იწვევს მაყურებელში, კვლევის მასალები ხელმისაწვდომია ბიზნეს ანალიტიკის შემკვეთი ინვესტორების ან პარტნიორების (ფიზიკური და იურიდიული პირების) კლუბისთვის. .

ავტორი ნიკოლოზი

მოვაჭრე, საზოგადო მოღვაწე, ბლოგერი, ბიზნეს ლიდერი.

დატოვეთ პასუხი