ჭდე: მაღაზია

პროგნოზი 09/03/21

ზოგადი რეკომენდაცია 09/03/21: გაყიდვა (ასახავს მთლიანი ბაზრის პერსპექტივას) პროგნოზები ძირითადი ინსტრუმენტების მიხედვით: spx500: https://ru.tradingview.com/chart/SPX/em7qgHz1-spx/?offer_id=10&aff_id= 24686 ზეთი: https: //www.tradingview.com/chart/UKOIL/CByzsUkP-ukoil/?offer_id=10&aff_id=24686 RTS: https://ru.tradingview.com/chart/RTSI/hIps5mik-rtsi/?offer_id= 10&aff_id=24686…